Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα

Γνωστοποιώ με την παρούσα ότι υπαναχωρώ από τη σύμβαση πώλησης των ακόλουθων αγαθών/ υπηρεσιών που προμηθεύτηκα από το ηλεκτρονικό κατάστημα businesscom.gr