ΜΙΚΡΕΣ - ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δες την Επιχείρησή σου να μεγαλώνει
Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις δεν σημαίνει και λιγότερες ανάγκες σε Προγράμματα ERP και λύσεις Μηχανογράφησης.
Αποτελούν το κορμό της Οικονομίας και χρειάζονται την απαραίτητη κάλυψη και Συμβουλή σε θέματα Πληροφορικής, Λογισμικού και Ολοκληρωμένης Εμπορικής Διαχείρισης.
icon-start

Ξεκινήστε τώρα και Δείτε Άμεσα τη Διαφορά

icon-cost

Μείωση Κόστους

icon-erp

Μηχανογράφηση και ERP Προγράμματα δίπλα στις Αποφάσεις σας

Softone Start

241,13 

ενοικίαση το έτος/χρήστη

*Υποχρεωτική ετήσια σύμβαση χρήσης

Βασικές Ενότητες

Διαχείριση Αποθήκης

Εμπορική Δραστηριότητα

Διαχείριση Συναλλασσόμενων

Χρηματοοικονομική Διαχείριση

Reporting Tools


Extra Tools

Δυνατότητα σύνδεσης με
Web & Mobile Εφαρμογές

Επιλογές:

WordPress Pricing Table

Softone 150


ενοικίαση το έτος/χρήστη

*Υποχρεωτική ετήσια σύμβαση χρήσης

Βασικές Ενότητες

Διαχείριση Αποθήκης

Εμπορική Δραστηριότητα

Διαχείριση Συναλλασσόμενων

Χρηματοοικονομική Διαχείριση

Reporting Tools

Επιλογές:

WordPress Pricing Table

Softone Prime Plus

604,03 

ενοικίαση το έτος/χρήστη

*Υποχρεωτική ετήσια σύμβαση χρήσης

Βασικές Ενότητες

Διαχείριση Αποθήκης

Εμπορική Δραστηριότητα

Διαχείριση Συναλλασσόμενων

Χρηματοοικονομική Διαχείριση

Advanced Reporting Tools


Δυνατότητα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

Λογιστικές Ενότητες


Βασική λειτουργικότητα CRM

Δυνατότητα σύνδεσης με
Web & Mobile Εφαρμογές

Επιλογές:

WordPress Pricing Table

Softone 300

725,00 

ενοικίαση το έτος/χρήστη

*Υποχρεωτική ετήσια σύμβαση χρήσης

 Διευρυμένες Ενότητες

Διαχείριση Αποθήκης

Εμπορική Δραστηριότητα

Διαχείριση Συναλλασσόμενων

Χρηματοοικονομική Διαχείριση

Reporting Tools

Customization Tools

Επιλογές:

WordPress Pricing Table

Softone Value

886,29 

ενοικίαση το έτος/χρήστη

*Υποχρεωτική ετήσια σύμβαση χρήσης

Βασικές Ενότητες

Διαχείριση Αποθήκης

Εμπορική Δραστηριότητα

Διαχείριση Συναλλασσόμενων

Χρηματοοικονομική Διαχείριση

Reporting Tools

Δυνατότητα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης


Customization Tools

Δωρεάν 5 επιπλέον ενότητες

από πληθώρα επιλογών

Δυνατότητα σύνδεσης με
Web & Mobile Εφαρμογές

Επιλογές:

WordPress Pricing Table

Softone Value Plus

997,00 

ενοικίαση το έτος/χρήστη

*Υποχρεωτική ετήσια σύμβαση χρήσης

Διευρυμένες Ενότητες

Διαχείριση Αποθήκης

Εμπορική Δραστηριότητα

Διαχείριση Συναλλασσόμενων

Χρηματοοικονομική Διαχείριση

Reporting Tools

Δυνατότητα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης


Customization Tools


Λογιστικές Ενότητες


CRM

Δυνατότητα σύνδεσης με
Web & Mobile Εφαρμογές

Επιλογές:

WordPress Pricing Table

Prosvasis Go Start

48,00 

ενοικίαση το έτος/χρήστη

*Υποχρεωτική ετήσια σύμβαση χρήσης

Βασικές Ενότητες

Ημερολόγιο

Συναντήσεις

Έκδοση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων


Δυνατότητα αποστολής των παραστατικών με email

Σύνδεση με το λογιστικό γραφείο


Σύνδεση με την πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε.


Παρακράτηση φόρων

Διαχείριση Υπηρεσιών

Διαχείριση Πελατών

Επιλογές:

WordPress Pricing Table

Prosvasis Go Pace

96,00 

ενοικίαση το έτος/χρήστη

*Υποχρεωτική ετήσια σύμβαση χρήσης

Βασικές Ενότητες

Ημερολόγιο


Συναντήσεις


Έκδοση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων


Δυνατότητα αποστολής των παραστατικών με email


Σύνδεση με το λογιστικό γραφείο


Σύνδεση με την πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε.


-


Διαχείριση Έργων


Διαχείριση Πελατών


Διευρυμένες Ενότητες

Διαχείριση Προμηθευτών


Είδη


Δαπάνες

Εισπράξεις & Πληρωμές


Στατιστικά


Έκδοση αποδείξεων λιανικής

Δυνατότητα διασύνδεσης με ΕΑΦΔΣΣ


Ενότητες με επιπλέον χρέωση


Υποκαταστήματα


Web SMS

Επιλογές:

WordPress Pricing Table

Prosvasis Go Run

120,00 

ενοικίαση το έτος/χρήστη

*Υποχρεωτική ετήσια σύμβαση χρήσης

Βασικές Ενότητες

Ημερολόγιο


Συναντήσεις


Έκδοση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων


Δυνατότητα αποστολής των παραστατικών με email


Σύνδεση με το λογιστικό γραφείο


Σύνδεση με την πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε.


Παρακράτηση φόρων


Διαχείριση Υπηρεσιών


Διαχείριση Έργων


Διαχείριση Πελατών


Διευρυμένες Ενότητες

Διαχείριση Προμηθευτών

Δαπάνες

Εισπράξεις & Πληρωμές


Διαχείριση χρηματοοικονομικών λογαριασμών


Στατιστικά


Ενότητες με επιπλέον χρέωση


Υποκαταστήματα


Web SMS

Επιλογές:

WordPress Pricing Table

Prosvasis Go Grow

180,00 

ενοικίαση το έτος/χρήστη

*Υποχρεωτική ετήσια σύμβαση χρήσης

Βασικές Ενότητες

Ημερολόγιο


Συναντήσεις


Έκδοση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων


Δυνατότητα αποστολής των παραστατικών με email


Σύνδεση με το λογιστικό γραφείο


Σύνδεση με την πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε.


Παρακράτηση φόρων


Διαχείριση Υπηρεσιών


Διαχείριση Έργων


Διαχείριση Πελατών


Διευρυμένες Ενότητες

Διαχείριση Προμηθευτών


Είδη - Υπηρεσίες

Δαπάνες

Εισπράξεις & Πληρωμές


Διαχείριση χρηματοοικονομικών λογαριασμών


Στατιστικά


Αγορές


Διαχείρηση Αποθήκης


Δυνατότητα διασύνδεσης με ΕΑΦΔΣΣ


Ενότητες με επιπλέον χρέωση


Καταστήματα


Web SMSΕπιλογές:

WordPress Pricing Table

* Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α