ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ERP

Τί είναι η Μηχανογράφηση, και τί είναι ERP;

Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων για τη Business Com αποτελεί τη κύρια και καίρια δυνατότητα της επιχείρησης στο τομέα της τεχνολογίας, για να μπορεί να λειτουργήσει με το μικρότερο δυνατό κόστος αλλά πάντα με τις κατάλληλες λύσεις μηχανοργάνωσης που έχει ανάγκη σε αναλογία με το μέγεθός της.

ERP σημαίνει Σχεδιασμός Επιχειρηματικών Πόρων (Εnterprise Resource Planning), δηλαδή ένα σύστημα λογισμικού με στόχο να λειτουργήσει σαν κορμός για όλη την επιχείρηση.

Άρα, η σχέση Μηχανογράφησης, ενός συστήματος ERP και της Μηχανοργάνωσης Επιχειρήσεων είναι άμεση και παρέχει λύσεις όσες και οι ανάγκες κάθε επιχείρησης, των πόρων της και του λογιστηρίου της.

Τα κύρια μέρη και οι επιλογές ενός εμπορικού
προγράμματος και λογισμικού ERP:

 • Εμπορική Διαχείριση
 • Μηχανογραφημένη Λογιστική
 • Διαχείριση Αποθήκης
 • CRM (Πρόγραμμα Διαχείρισης Πελατών / Πελατολόγιο)
 • Χρηματοοικονομικά
 • Πρόγραμμα Μισθοδοσίας (HRM)
 • Project Management (Διαχείριση Έργου)
 • Διαχείριση Παραγωγής
 • Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Marketing (Διοίκηση – Στρατηγική Μάρκετινγκ)
 • E-Commerce (Σύνδεση με e-Shop και Έλεγχος)

Οι κύριες Λύσεις Πληροφορικής / Μηχανογράφησης σε Εμπορικά Προγράμματα και ERP Συστήματα από την Business Com αποτυπώνονται στις ακόλουθες κατηγορίες Επιχειρήσεων οι οποίες περιέχουν τις ενδεδειγμένες λύσεις λογισμικού για τη μηχανογράφησή τους.