ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ /
e-Invoicing

Τι είναι Ηλεκτρονική Τιμολόγηση;

Αρχικά, ο όρος Ηλεκτρονική Τιμολόγηση δημιουργήθηκε λόγω της ανάγκης ψηφιακού μετασχηματισμού της Φορολογικής Διοίκησης αλλά και της λειτουργίας των Επιχειρήσεων. Αυτός ο ψηφιακός μετασχηματισμός ονομάστηκε Ηλεκτρονικά Βιβλία (myData που είναι η εφαρμογή της ΑΑΔΕ). Ένα από τα μέσα άντλησης πληροφοριών του myData είναι η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση.
Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία θα έχουν υποχρεωτική ισχύ από τον Ιούνιο του 2020, μετά από χρονική παράταση και πιλοτικά θα ξεκινήσει ταυτόχρονα και η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση με σκοπό να γίνει και αυτή υποχρεωτική για τις επιχειρήσεις.
Ηλεκτρονική Τιμολόγηση είναι η ανταλλαγή ψηφιακών τιμολογίων μεταξύ δύο ή περισσοτέρων οντοτήτων (επιχειρήσεων, δημοσίου, φυσικών προσώπων) που εμπλέκονται σε μια εμπορική συναλλαγή σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική μορφή τη χρονική στιγμή που εκδίδονται.
Η εξέλιξη του όρου σύμφωνα και με την κείμενη νομοθεσία και την ευρωπαϊκή δεν αφορά μόνο την έκδοση και λήψη του ψηφιακού παραστατικού, αλλά και την αυτοματοποίηση του συνόλου των διαδικασιών που το αφορούν, από την αρχειοθέτηση και ανάκτησή του έως τη διαχείριση των διαφωνιών που μπορεί να προκύψουν.
Επίσης, δεν περιορίζεται μόνο στα απαραίτητα συνοδευτικά πώλησης, αλλά αφορά όλα τα εκδιδόμενα από τα συστήματα ERP έγγραφα μεταξύ δύο εμπορικών εταίρων: προσφορές, παραγγελίες, εντολές αγοράς κ.λπ.

Πώς γίνεται η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στην πράξη;

Εμείς στη Business Com είμαστε προετοιμασμένοι και παρέχουμε λύσεις λογισμικών εφαρμογών και προγραμμάτων της SOFTONE και της PROSVASIS που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ΑΑΔΕ αλλά και των επιχειρήσεων ώστε να εκμεταλλευτούν την αλλαγή για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες και με μεγαλύτερο όφελος για την λειτουργία της επιχείρησης με το μικρότερο κόστος. Εκδηλώστε ενδιαφέρον για κάποιο από τα παρακάτω και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να αναλύσουμε τις ανάγκες σας.

Softone Start

241,13 

ενοικίαση το έτος/χρήστη

*Υποχρεωτική ετήσια σύμβαση χρήσης

Βασικές Ενότητες

Διαχείριση Αποθήκης

Εμπορική Δραστηριότητα

Διαχείριση Συναλλασσόμενων

Χρηματοοικονομική Διαχείριση

Reporting Tools


Extra Tools

Δυνατότητα σύνδεσης με
Web & Mobile Εφαρμογές

Επιλογές:

WordPress Pricing Table

Softone 120

350,00 

ενοικίαση το έτος/χρήστη

*Υποχρεωτική ετήσια σύμβαση χρήσης

Βασικές Ενότητες

Διαχείριση Αποθήκης

Εμπορική Δραστηριότητα

Διαχείριση Συναλλασσόμενων

Χρηματοοικονομική Διαχείριση

Reporting Tools

Επιλογές:

WordPress Pricing Table

Softone Express

499,00 

ενοικίαση το έτος/χρήστη

*Υποχρεωτική ετήσια σύμβαση χρήσης

Βασικές Ενότητες

Διαχείριση Αποθήκης

Εμπορική Δραστηριότητα

Διαχείριση Συναλλασσόμενων

Reporting Tools

Δυνατότητα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

Βασική λειτουργικότητα CRM

Δωρεάν 3 επιπλέον ενότητες

από πληθώρα επιλογών

Δυνατότητα σύνδεσης με
Web & Mobile Εφαρμογές

Επιλογές:

WordPress Pricing Table

Prosvasis Go Start

48,00 

ενοικίαση το έτος/χρήστη

*Υποχρεωτική ετήσια σύμβαση χρήσης

Βασικές Ενότητες

Ημερολόγιο

Συναντήσεις

Έκδοση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων


Δυνατότητα αποστολής των παραστατικών με email

Σύνδεση με το λογιστικό γραφείο


Σύνδεση με την πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε.


Παρακράτηση φόρων

Διαχείριση Υπηρεσιών

Διαχείριση Πελατών

Επιλογές:

WordPress Pricing Table

Prosvasis Go Pace

96,00 

ενοικίαση το έτος/χρήστη

*Υποχρεωτική ετήσια σύμβαση χρήσης

Βασικές Ενότητες

Ημερολόγιο


Συναντήσεις


Έκδοση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων


Δυνατότητα αποστολής των παραστατικών με email


Σύνδεση με το λογιστικό γραφείο


Σύνδεση με την πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε.


-


Διαχείριση Έργων


Διαχείριση Πελατών


Διευρυμένες Ενότητες

Διαχείριση Προμηθευτών


Είδη


Δαπάνες

Εισπράξεις & Πληρωμές


Στατιστικά


Έκδοση αποδείξεων λιανικής

Δυνατότητα διασύνδεσης με ΕΑΦΔΣΣ


Ενότητες με επιπλέον χρέωση


Υποκαταστήματα


Web SMS

Επιλογές:

WordPress Pricing Table

Prosvasis Go Grow

180,00 

ενοικίαση το έτος/χρήστη

*Υποχρεωτική ετήσια σύμβαση χρήσης

Βασικές Ενότητες

Ημερολόγιο


Συναντήσεις


Έκδοση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων


Δυνατότητα αποστολής των παραστατικών με email


Σύνδεση με το λογιστικό γραφείο


Σύνδεση με την πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε.


Παρακράτηση φόρων


Διαχείριση Υπηρεσιών


Διαχείριση Έργων


Διαχείριση Πελατών


Διευρυμένες Ενότητες

Διαχείριση Προμηθευτών


Είδη - Υπηρεσίες

Δαπάνες

Εισπράξεις & Πληρωμές


Διαχείριση χρηματοοικονομικών λογαριασμών


Στατιστικά


Αγορές


Διαχείρηση Αποθήκης


Δυνατότητα διασύνδεσης με ΕΑΦΔΣΣ


Ενότητες με επιπλέον χρέωση


Καταστήματα


Web SMS


Επιλογές:

WordPress Pricing Table

Emblem Basic

ενοικίαση το έτος/χρήστη

*Υποχρεωτική ετήσια σύμβαση χρήσης

Βασικές Ενότητες

50 Συναλλασσόμενοι


50 Παραστατικά / Μήνα


50 Είδη


Ημερολόγιο


Συναντήσεις


Έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων


Δυνατότητα αποστολής των παραστατικών με email


Όλοι οι τύποι παραστατικών (ΤΔΑ.ΤΠΥ,ΔΑ,κλπ)


Σύνδεση με το λογιστικό γραφείο


Σύνδεση με την πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε.


Παρακράτηση φόρων


Απεριόριστο πλήθος χρηστών


Διαχείριση Αποθήκης


Είδη


Διαχείριση πελατών/προμηθευτών


Εισπράξεις & Πληρωμές


Δαπάνες


Αγορές


Αναφορές σε pdf


Ανίχνευση ανάγνωσης email


Τιμολόγηση με διαφορετικούς τιμοκαταλόγους

Επιλογές:

WordPress Pricing Table

Emblem Professional

ενοικίαση το έτος/χρήστη

*Υποχρεωτική ετήσια σύμβαση χρήσης

Βασικές Ενότητες

500 Συναλλασσόμενοι


500 Παραστατικά / Μήνα


500 Είδη


Ημερολόγιο


Συναντήσεις


Έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων


Δυνατότητα αποστολής των παραστατικών με email


Όλοι οι τύποι παραστατικών (ΤΔΑ.ΤΠΥ,ΔΑ,κλπ)


Σύνδεση με το λογιστικό γραφείο


Σύνδεση με την πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε.


Παρακράτηση φόρων


Απεριόριστο πλήθος χρηστών


Διαχείριση Αποθήκης


Είδη


Διαχείριση πελατών/προμηθευτών


Εισπράξεις & Πληρωμές


Δαπάνες


Αγορές


Αναφορές σε pdf


Ανίχνευση ανάγνωσης email


Τιμολόγηση με διαφορετικούς τιμοκαταλόγους


Διευρυμένες Ενότητες

Customer Portal


Διαχείριση πωλητών

Αναφορές σε excel

Εισαγωγή πελατών, προμηθευτών, ειδών από excel


Διασύνδεση με ΕΑΦΔΣΣ


Επισύναψη αρχείων 50MB


Επιλογές:

WordPress Pricing Table

Emblem Ultra

ενοικίαση το έτος/χρήστη

*Υποχρεωτική ετήσια σύμβαση χρήσης

Βασικές Ενότητες

Απεριόριστοι Συναλλασσόμενοι


Απεριόριστα Παραστατικά / Μήνα


Απεριόριστα Είδη


Ημερολόγιο


Συναντήσεις


Έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων


Δυνατότητα αποστολής των παραστατικών με email


Όλοι οι τύποι παραστατικών (ΤΔΑ.ΤΠΥ,ΔΑ,κλπ)


Σύνδεση με το λογιστικό γραφείο


Σύνδεση με την πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε.


Παρακράτηση φόρων


Απεριόριστο πλήθος χρηστών


Διαχείριση Αποθήκης


Είδη


Διαχείριση πελατών/προμηθευτών


Εισπράξεις & Πληρωμές


Δαπάνες


Αγορές


Αναφορές σε pdf


Ανίχνευση ανάγνωσης email


Τιμολόγηση με διαφορετικούς τιμοκαταλόγους


Διευρυμένες Ενότητες

Customer Portal


Διαχείριση πωλητών

Αναφορές σε excel

Εισαγωγή πελατών, προμηθευτών, ειδών από excel


Διασύνδεση με ΕΑΦΔΣΣ


Επισύναψη αρχείων 100MB


Διασύνδεση CRM με Google Calendar


Δυνατότητα αποστολής μαζικών email


Διασύνδεση με WooCommerce (+200€ / έτος)


Επιλογές:

WordPress Pricing Table

* Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α